Zubni Nakit

Zubni nakit se može ugraditi na jedan ili više prednjih zubi. Zubi se pritom ne bruse se caklina ne oštećuje. Nakit se uklanja lako i brzo te pritom ne ostavlja nikakve tragove na zubu.